O Stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS „UŚMIECHNIJ SIĘ” powstało i zostało wpisane do KRS w 2018 roku. Naszą misją jest udzielanie bezpłatnej pomocy oraz wsparcia osobom potrzebującym, które ucierpiały na skutek rozmaitych zdarzeń losowych. Bezpłatne wsparcie udzielane jest na zasadzie wskazania sposobów rozwiązania problemu, nadania sprawie biegu – pokierowania zagubionych w stresie ludzi w stronę odpowiednich działań.

Podajemy pomocną dłoń

Czasem nie potrzeba wiele, aby po przykrych wydarzeniach umieć znowu stanąć na nogi, wystarczy drobne wsparcie, edukacja i podzielenie się swoją wiedzą. Wszak nie bez przyczyny człowiek od zawsze żyje w zorganizowanych społecznościach, które są dla siebie oparciem. Chcemy więc podać rękę tym, którzy tego potrzebują, wskazać kierunek koniecznych zmian, podzielić się naszą siłą i udzielić realnego wsparcia tam, gdzie to konieczne.

Chcemy inspirować

Mamy aspiracje, aby czynić życie osób poszkodowanych lepszym. Tworzymy przyjazne warunki do rozwoju, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, a nasze działania opieramy na skutecznej pomocy, która może wyzwolić w każdym człowieku wewnętrzną siłę oraz chęć działania. Głęboko wierzymy, że taka forma wsparcia pozwala odzyskać utraconą równowagę, wiarę w lepsze jutro i umożliwić powrót do aktywnego życia.

Skupiamy w naszych szeregach ludzi, którzy z otwartością dzielą się doświadczeniami i interdyscyplinarną wiedzą z wielu dziedzin. Dzięki bogatemu wachlarzowi kompetencji możemy więcej:

  • specjaliści technicy, inżynierowie
  • specjaliści branży motoryzacyjnej
  • ekonomiści, finansiści
  • socjologowie
  • prawnicy 

Wszystkich nas łączy jedno – chęć sprawienia, żeby świat stał się lepszym miejscem, a ludzkie życie zawsze – bez wyjątku – toczyło się w atmosferze szacunku, godnych warunków bytowych i społecznej sprawiedliwości. Udzielamy realnej pomocy i wiemy, jak przywrócić balans w sytuacjach przykrych zdarzeń, które zwykle zaskakują w najmniej odpowiednim momencie.

Nasze motto: „Uśmiechnij się!” nie jest dla nas tylko frazesem. Aby odzyskać utraconą w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń pogodę ducha oraz uśmiech, potrzeba wsparcia i wskazania efektywnych sposobów pokonania trudności – i właśnie tym zajmujemy się w STOWARZYSZENIU NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS „UŚMIECHNIJ SIĘ”.

 

Statut Stowarzyszenia - wyciąg

Spis władz Stowarzyszenia