Jak pomagamy

Szerokie spectrum działania zaprojektowane zostało z myślą o potrzebach osób, które dotykają nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe. Nieustannie poszukujemy nowych dróg, dzięki którym osoby poszkodowane będą mogły odzyskać radość życia. Zakres tych potrzeb jest ogromnie duży i wciąż się zmienia, a my w STOWARZYSZENIU NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS „UŚMIECHNIJ SIĘ” robimy wszystko, aby wpisać nasze działania w indywidualną sytuację każdego z poszkodowanych.

Jeśli doświadczyłeś trudności w wyniku zdarzeń losowych, borykasz się w związku z tym z problemami, skontaktuj się z nami – w miarę naszych możliwości udzielimy ci bezpłatnego wsparcia lub pokierujemy cię do odpowiednich ośrodków i instytucji pomocowych.

  • Szkolenia – organizujemy szkolenia w bardzo szerokim i dostosowanym do potrzeb zakresie tematycznym.
  • Edukacja prawna oraz ekonomiczna – działalność informacyjna i edukacyjna, mająca na celu pomoc osobom poszkodowanym przez los za sprawą zwiększenia świadomości przysługujących im praw i możliwości, w zakresie których mogą się poruszać.
  • Pomoc prawna – udzielamy szeroko pojętego wsparcia prawnego oraz doradczego osobom poszkodowanym.
  • Mediacje – wspieramy osoby potrzebujące w prowadzeniu na ich rzecz mediacji, proponujemy rozmaite formy uzyskania porozumienia w spornych i trudnych sytuacjach, w których z różnych przyczyn się znaleźli.
  • Poradnictwo obywatelskie – wsparcie w obszarze prawnym (dziedziczenie, zobowiązania, zadłużenia), rodzinnym, mieszkaniowym, przysługujących i adekwatnych do sytuacji świadczeń pomocowych czy aktywizacyjnych na rynku pracy.
  • Imprezy kulturalne – organizujemy imprezy, odpowiadające celom Stowarzyszenia, podczas których osoby poszkodowane mogą nawiązać relacje, poczuć wsparcie i bliskość ludzi, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.
  • Działania integracyjne – działania skierowane do osób poszkodowanych, mające na celu szeroko pojętą integrację. Dzięki niej rodzi się budujące poczucie wspólnoty, zrozumienie i empatia, prowadzone są konstruktywne rozmowy pomiędzy ludźmi, którzy rozumieją wzajemnie swoje problemy. Aktywność kulturalna, rekreacyjna, turystyczna – podejmowane inicjatywy oraz każde z organizowanych i wspieranych wydarzeń, pozwalają członkom Stowarzyszenia nawiązać pozytywne relacje, zdystansować się i poczuć wsparcie.
  • Wymiana wiedzy – współpracujemy z osobami i instytucjami, dzieląc się wiedzą, informacjami, wymieniając doświadczenia oraz podejmując inicjatywy wspólnych działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym.

W atmosferze zrozumienia

Idea działania STOWARZYSZENIA NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS „UŚMIECHNIJ SIĘ” oparta jest o szereg wartości, które przyświecają nam od początku. Empatia, wrażliwość i zrozumienie, które pozwalają spojrzeć na problem cudzymi oczami oraz zrozumieć lęki, obawy i wątpliwości osób, które zgłaszają się do nas po pomoc.

Obok wsparcia merytorycznego oraz podsunięcia efektywnych rozwiązań, które pozwalają pokonać problemy, staramy się każdego dnia o to, aby członkowie Stowarzyszenia czuli psychiczne wsparcie. To pozwala im się otworzyć, zaufać i chcieć o siebie walczyć.

Indywidualnie i dyskretnie

Każdy człowiek ma swoją historię. Każda z nich jest inna i wymaga nie tylko podjęcia innych działań, ale także dotarcia do istoty problemu i umiejętności zrozumienia człowieka, którego dotknęła trudna sytuacja. Każda interwencja i rozmowa odbywa się w atmosferze wrażliwości, zrozumienia i pełnej poufności.