Nasze cele

Życie potrafi pozytywnie zaskakiwać, ale potrafi również bardzo skomplikować funkcjonowanie, zupełnie burząc codzienność. Rozmaite zdarzenia losowe dotykają każdego dnia mnóstwo ludzi. Niektórzy samodzielnie potrafią poradzić sobie z trudnościami, jakie ich spotkały, inni potrzebują w tym wsparcia. Po to właśnie jesteśmy – skupiamy się na pokonaniu problemów sprawiając, że jutro staje się lepsze, wraca optymizm i chęci do życia, a wiara w to, że się uda przywraca uśmiech.

Działalność stowarzyszenia bazuje się na szeroko pojętym udzielaniu oparcia ludziom poszkodowanym:

  • Zdarzenia losowe – niezwłoczna pomoc osobom, które ucierpiały na skutek pożaru, klęsk żywiołowych, wypadku lub innych nagłych wydarzeń.
  • Spory i konflikty – wspieramy w przeprowadzaniu skutecznych mediacji w sytuacjach spornych, pomagamy znaleźć rozwiązania tam, gdzie mogło się to wydawać niemożliwe.
  • Świadomość konsumencka - zwiększamy zakres wiedzy poszkodowanych przez los poprzez działalność edukacyjną w zakresie przysługujących im na rynku konsumenckim praw, wskazując możliwości, jakie mają w sytuacjach problematycznych.
  • Świadomość ekonomiczna - dzięki wsparciu dydaktycznemu (edukacja, poradnictwo), zwiększamy świadomość osób poszkodowanych w zakresie należnych im świadczeń pomocowych, ułatwiając uzyskanie ekonomicznej samodzielności.
  • Świadomość prawna - za sprawą działalności edukacyjnej, podnosimy poziom świadomości prawnej osób poszkodowanych, wskazując jakie mają możliwości i jakie prawa im przysługują.
  • Trudne sytuacje – wspieramy w zakresie edukacji ekonomicznej, zmierzającej do poprawy warunków bytowych, pomagamy podjąć działania ukierunkowane na poprawę sytuacji osób poszkodowanych.

Reagujemy adekwatnie do potrzeb

Czasem pomoc Stowarzyszenia rozpoczyna się od udzielenia natychmiastowego wsparcia – pomocy w znalezieniu dachu nad głową po utracie domu, pomocy finansowej, pozyskania niezbędnego oparcia w podjęciu kolejnych kroków, podania pomocnej dłoni w odzyskaniu motywacji, która pozwoli pokonać piętrzące się problemy. Czasem koncentrujemy się na poradach – prawnych czy finansowych, które wskazują kierunek działania w przyszłości. Czasem wspieramy psychicznie, umożliwiając odzyskanie nadwątlonej siły, energii i wiary w realizację planów. Aby osiągnąć założone cele, współpracujemy z instytucjami krajowymi oraz wieloma świetnymi specjalistami, którzy wymieniając się wiedzą, poszukując wciąż nowych rozwiązań oraz dzieląc się doświadczeniami, wspólnie z nami działają na rzecz poszkodowanych.

Misja – edukacja

Skupiamy uwagę również na działaniach edukacyjno–rozwojowych. Dzięki szeroko pojętej działalności społecznej i skupieniu w strukturach Stowarzyszenia osób z niezwykle bogatym doświadczeniem, możemy realnie wpływać na poziom wiedzy, który w efekcie pozwala powrócić do życiowej równowagi nawet po najbardziej dramatycznych wydarzeniach.

Indywidualne podejście

Każdy człowiek jest inny, każdy w obliczu problemów reaguje inaczej i każdy potrzebuje innej formy pomocy. Wiemy o tym, że nie ma ludzi, którzy nigdy się nie potknęli, to zdarza się każdemu z nas, pragniemy jednak pokazać, że po każdym potknięciu można ponownie stanąć na nogi i przeżyć swoje życie z uśmiechem.

Jeśli ucierpiałeś w wyniku zdarzenia losowego, nie wiesz, co robić dalej, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Udzielimy ci niezbędnego wsparcia.